کارگزاری آبان
1399/12/05
10:22
📈کاشی و سرامیکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با افت قیمت همراه اند.#كترام, #كحافظ, #كلوند, #پارس و #كصدف فشار فروش را تجربه می کنند.#كسعدي و #كساوه ...

📈کاشی و سرامیکی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با افت قیمت همراه اند.#کترام, #کحافظ, #کلوند, #پارس و #کصدف فشار فروش را تجربه می کنند.#کسعدی و #کساوه مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0