بورس۲۴
1400/10/29
17:26
تحقق سود عالی ۹۵ تومانی در «فملی» و افزایش حاشیه سود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۹۴۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۱۸ درصدی داشته است. این شرکت در دوره یاد شده موفق شد به سود ناخالص ۳۸۹۲۳ میلیارد تومانی دست یابد که رشد ۱۰۴ درصدی داشته است. هم چنین سود خالص شرکت به ۳۷.۸۲۳ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۶۹ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۶۲ درصد بود.

تحقق سود عالی 95 تومانی در «فملی» و افزایش حاشیه سود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ملی صنایع مس ایران در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۹۴۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۱۸ درصدی داشته است. این شرکت در دوره یاد شده موفق شد به سود ناخالص ۳۸۹۲۳ میلیارد تومانی دست یابد که رشد ۱۰۴ درصدی داشته است. هم چنین سود خالص شرکت به ۳۷.۸۲۳ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۶۹ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۶۲ درصد بود.

فملی
انتهای خبر

0
0