مهدی ساسانی
1399/08/11
09:39
از فشار فروش اولیه کم کم در حال کاسته شدن است و بهبود تقاضا در برخی نماد های بازار را در این دقایق شاهد هستیم #نبض_بازار

از فشار فروش اولیه کم کم در حال کاسته شدن است و


بهبود تقاضا در برخی نماد های بازار را در این دقایق شاهد هستیم


#نبض_بازارانتهای خبر

0
0