نوآوران امین
1401/03/04
11:37
ملی سرب و روی ایران (#فسرب) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کا...

ملی سرب و روی ایران (#فسرب)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۷۵.۴۵) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۳۰.۵۳) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


⭕️کاهش (۳۰.۵۳) درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0