بتاسهم
1399/08/18
05:25
بایدن: 12 سال پیش باراک اوباما گفت ما میتوانیم و تاریخ ساز شد . ماهم میتوانیم و انجام میدهیم . این امریکاست و هیچ وقت کاری نبوده که ما نتوانیم انج...

بایدن: ۱۲ سال پیش باراک اوباما گفت ما میتوانیم و تاریخ ساز شد . ماهم میتوانیم و انجام میدهیم .


این امریکاست و هیچ وقت کاری نبوده که ما نتوانیم انجام دهیم .


ما ارامش را به شما برمیگردانیم .


اجازه بدهید ملتی باشیم متحد


خداوند ما را حمایت خواهد کردانتهای خبر

0
0