سهم گلچین
1401/01/27
20:55
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,467,668 13539.39 واحد مثبت ارزش بازار 58,447,573 میلیارد ریال ارزش معاملات 46,635 میلیارد ریال حجم معاملات 8.318 میل...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۶۷,۶۶۸


۱۳۵۳۹.۳۹ واحد مثبت


ارزش بازار ۵۸,۴۴۷,۵۷۳ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۶,۶۳۵ میلیارد ریال


حجم معاملات ۸.۳۱۸ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۹۵۶ واحد مثبت


فملی ۸۰۳ واحد مثبت


پارسان ۷۷۲ واحد مثبت


شتران ۶۴۰ واحد مثبت


رمپنا ۶۱۲ واحد مثبت


اخابر ۵۸۷ واحد مثبت


شبندر ۵۰۵ واحد مثبت


بیشترین حجم معاملات


شستا ۸۴۰ میلیون سهم


خگستر ۶۰۰ میلیون سهم


خساپا ۴۷۳ میلیون سهم


خودرو ۴۴۴ میلیون سهم


خبهمن ۳۲۰ میلیون سهمانتهای خبر

0
0