همفکران
1401/06/02
17:05
#کدال #افزایش_سرمایه ✅افزایش سرمایه 200 درصدی #حتوکا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت . Hamfekran.com @Agahmoshaver

#کدال


#افزایش_سرمایه✅افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #حتوکا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت .


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0