مهندسی مالی
1399/09/23
12:08
سفته بازان پس شفاف سازی بشه سفته بازی کار خلاف عرف نیست نوعی از معامله اس خلاف عرف و اخلاق اینکه با رانت و اخبار نهانی خرید و فروش بشه در مارکت ...

سفته بازانپس شفاف سازی بشه سفته بازی کار خلاف عرف نیست نوعی از معامله اسخلاف عرف و اخلاق اینکه با رانت و اخبار نهانی خرید و فروش بشهدر مارکت های جهانی هم مرسوم هست سفته بازی ولی از نوع اخلاقیش چون در مارکت های جهانی اخبار نهانی در اختیار همه قرار میگیرد در اصطلاح میگن مارکت های فعال یا #کارااطلاعات پیرامون بازاریانتهای خبر

0
0