کدال۳۶۰
1401/03/10
17:44
#فسرب توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 877642در تاریخ 1401/02/29 به استحضار می رساند...

#فسرب


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۷۶۴۲در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ به استحضار می رساند توضیحات لازم در نامه پیوست ارائه شده است
۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۴:۴۶ (۸۹۱۸۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0