کانال افزایش سرمایه
1401/04/01
16:46
👆👈#آواک #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 236,014 ریال 🔺 میز...

👆👈#آواک #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۲۳۶,۰۱۴ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۸۸,۵۶۲ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۷۹٪💬 موضوع افزایش سرمایه : افزایش مقیاس و تنوع تولیدات
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۸:۱۱مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0