سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/29
08:20
#خودرویی 🚦 در گروه خودرویی همه نگاه‌ها به #خساپا و #خودرو است و این در شرایطی است که هر 2 نماد از کلیه پتانسیل‌های خود رونمایی کرده‌اند. در این گر...

#خودرویی🚦 در گروه خودرویی همه نگاه‌ها به #خساپا و #خودرو است و این در شرایطی است که هر ۲ نماد از کلیه پتانسیل‌های خود رونمایی کرده‌اند. در این گروه به نظر باید نمادهایی نظیر #خبهمن #خپارس #خزامیا و تا حدودی #وساپا را بیشتر زیر نظر داشت چراکه برنامه افزایش سرمایه می‌تواند محرکی برای توجه بازار به آنها باشد.انتهای خبر

0
0