کدال۳۶۰
1399/08/25
09:14
#خکمک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/02/31...

#خکمک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ معادل ۴۷۰,۰۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۰٪ افزایش داشته است.▪️«خکمک» با سرمایه ثبت شده ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۵۳,۹۱۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۰۹:۱۴:۵۸ (۶۹۱۸۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0