وارن بافت
1401/01/28
08:54
📌نماد: #فاذر 💵قیمت روز: 845 ریال 💰هدف قیمتی : 1000 ریال 📝دلایل: بهبود وضعیت عملیات 📆افق زمانی: میان مدت 🧮سهم از پرتفوی: 15 درصد 📍پیشنهاد دهنده: شر...

📌نماد: #فاذر


💵قیمت روز: ۸۴۵ ریال


💰هدف قیمتی : ۱۰۰۰ ریال


📝دلایل: بهبود وضعیت عملیات


📆افق زمانی: میان مدت


🧮سهم از پرتفوی: ۱۵ درصد📍پیشنهاد دهنده: شرکت سبدگردانی داریک پارس📌 @cheebekharimانتهای خبر

0
0