همفکران
1399/11/13
09:17
#نبض_بازار 📈نماد #شپنا در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم در قیمت 1261 تومان با رشد نزدیک به 1 درصد دنبال می شود.

#نبض_بازار


📈نماد #شپنا در محدوده مثبت قرار گرفت و سهم در قیمت ۱۲۶۱ تومان با رشد نزدیک به ۱ درصد دنبال می شود.انتهای خبر

0
0