مهدی رضایتی
1399/08/17
16:01
#وتوکا وتوکا هفته گذشته طی یک شفاف سازی خبر داد که 4.5 درصد تاراز چهارمحال را به قیمت 39 میلیارد تومان واگذار کرده است. ظاهرا با اعتراض سهامدا...

#وتوکا
وتوکا هفته گذشته طی یک شفاف سازی خبر داد که ۴.۵ درصد تاراز چهارمحال را به قیمت ۳۹ میلیارد تومان واگذار کرده است.ظاهرا با اعتراض سهامداران نماد بسته شد و شرکت در پاسخ گزارش کارشناسی ارزشگذاری خود را منتشر کرد. امروز نظر کارشناسی را مطالعه میکردم که جالب بود.رشته تخصصی کارشناس رسمی مربوطه حسابداری است و خالص ارزش روز (NAV) شرکت را حسب کرده که به رقم ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده است.اگر حتی ارقام ارزش جایگزینی را درست فرض کنیم انتخاب اشتباه یک روش می تواند تفاوت فاحشی با ارزش منصفانه ایجاد کند. روش مناسب در اینجا روش نسبی یا تنزیلی است.در روش مقایسه ای فجر را داریم که با ظرفیت مشابه ارزش بازار ۴۸۰۰ میلیارد تومانی دارد. از نظر سودآوری هم سود تاراز سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.
فروش یک دارایی به قیمت ۸۷۰ میلیارد تومان که ارزشی نزدیک به ۴۸۰۰ میلیارد تومان دارد ( مقایسه با فجر) حق سهامداران را تضییع می کند و شرکت می تواند واگذاری را به پس از عرضه اولیه تاراز موکول کند.

انتهای خبر

0
0