کدال۳۶۰
1399/09/05
20:39
#غبشهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت صنعتی بهشهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 1,469,337 میلیون ریال ...

#غبشهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت صنعتی بهشهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۱,۴۶۹,۳۳۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۶٪ کاهش داشته است.▪️«غبشهر» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۳,۵۲۶,۷۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱٪ افت داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۲۰:۳۹:۴۸ (۶۹۷۷۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0