بورس۲۴
1401/04/08
09:57
زیان ۴ میلیارد تومانی «وکادو» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تکادو گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد.

زیان 4 میلیارد تومانی «وکادو» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تکادو گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۴ میلیارد تومان زیان کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۲۵۱۷ میلیارد تومان رسید و ۶۴ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


وکادو
انتهای خبر

0
0