بورس پلنر
1401/01/08
21:19
#تاصیکو (بروزرسانی) قیمت در امتداد روند جانبی به همپوشانی باند تحتانی (الگوی مستطیل) و تراز 78% فیبوناچی ریتریسمنت در محدوده؛ 7582 - 7772 ریال واکن...

#تاصیکو (بروزرسانی)


قیمت در امتداد روند جانبی به همپوشانی باند تحتانی (الگوی مستطیل) و تراز ۷۸٪ فیبوناچی ریتریسمنت در محدوده؛ ۷۵۸۲ - ۷۷۷۲ ریال واکنش مثبت نشان داده و یک موج افزایشی را آغاز نموده است که در صورت شکست مقاومت ۱۰۱۶۸ ریال میتواند تا اهداف ۱۱۹۱۱ - ۱۲۶۰۹ ریال رشد کند.۱۴۰۱/۱/۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0