کدال۳۶۰
1400/12/24
15:49
#وبشهر #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (#حسابرسی_شده) (شرکت به پخش) شرکت توسعه صنایع بهشهر ▪️ شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره ...

#وبشهر


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (#حسابرسی_شده) (شرکت به پخش) شرکت توسعه صنایع بهشهر
▪️ شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۰۰٪ در این دوره به ازای هر سهم ۵۷ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وبشهر» با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۳۹,۴۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۲۰۳,۴۵۵ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٪ رشد داشته است..۱۴۰۰-۱۲-۲۴ ۱۵:۵۰:۰۷ (۸۶۳۱۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0