همفکران
1399/10/08
16:21
#کدال #شفاف_سازی #غشاذر 📌برگزاري مناقصه شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي (سهامي عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خ...

#کدال


#شفاف_سازی


#غشاذر📌برگزاری مناقصهشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود را بطورجداگانه براساس شرایط به برنده مناقصه واگذار نماید.انتهای خبر

0
0