همفکران
1399/10/29
09:04
#نبض_بازار 📈نکته قابل توجه در گروه بانکی ها؛ نماد #وبصادر با نوسان مثبت و در قیمت ۲۳۶ تومان آغاز بکار کرد. #وبملت در کف قیمت روزانه داد و ستد می ...

#نبض_بازار


📈نکته قابل توجه در گروه بانکی ها؛نماد #وبصادر با نوسان مثبت و در قیمت ۲۳۶ تومان آغاز بکار کرد. #وبملت در کف قیمت روزانه داد و ستد می شود.انتهای خبر

0
0