نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
09:27
این عرضه ها و هیجانات کاملا طبیعی هست تایم دوم فروکش خواهد کرد

این عرضه ها و هیجانات کاملا طبیعی هست تایم دوم فروکش خواهد کرد


انتهای خبر

0
0