اسمارت بورس
1399/08/24
16:42
#شستا ⭕️ بازارگردان #شستا مشخص شد : ❌ مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی : شرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان ان...

#شستا ⭕️ بازارگردان #شستا مشخص شد :❌ مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی : شرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شد. / بورس ۲۴🌀

انتهای خبر

0
0