بورس نامه
1399/10/29
09:35
#دارا_یکم ۱۰ هزار تومان! بازده دارا یکم هم منفی خواهد شد؟؟؟

#دارا_یکم ۱۰ هزار تومان!


بازده دارا یکم هم منفی خواهد شد؟؟؟انتهای خبر

0
0