کارگزاری آبان
1400/02/19
10:04
📈بیشترین حجم معاملات وتجارت 138.8 میلیون سهم وپارس 84.5 میلیون سهم وپاسار 84.5 میلیون سهم رانفور 70.1 میلیون سهم ذوب 62.1 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وتجارت ۱۳۸.۸ میلیون سهم


وپارس ۸۴.۵ میلیون سهم


وپاسار ۸۴.۵ میلیون سهم


رانفور ۷۰.۱ میلیون سهم


ذوب ۶۲.۱ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0