مجید سلطانی
1399/08/18
08:58
اینکه می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است! دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن شان خشنودند... #مونیکا_ویتی

اینکه می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است!


دنیا متعلق به کسانی ست که از بیدار شدن شان خشنودند...


#مونیکا_ویتیانتهای خبر

0
0