کانال افزایش سرمایه
1401/02/10
14:01
👆👈#وثنو #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 🔸 سرمایه فعلی : 1,500,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سر...

👆👈#وثنو #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱🔸 سرمایه فعلی : ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۶۷٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال▪ سود انباشته ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۳:۳۴:۳۳مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0