سهام بنیادی
1399/08/25
18:28
#ونیرو #آپدیت ۹۹/۸/۲۵ 📉 حمایت اول ۴۱۲ 🏴‍☠ حد ضرر ۳۹۰ 📉 حمایت دوم ۳۰۷ کم ریسک برای ورود 🏁 هدف و مقاومت اول ۵۵۲ 🏁 هدف بلند مدتی ۹۹۵ 👈🏻 لینک چا...

#ونیرو #آپدیت ۹۹/۸/۲۵📉 حمایت اول ۴۱۲🏴☠ حد ضرر ۳۹۰📉 حمایت دوم ۳۰۷ کم ریسک برای ورود🏁 هدف و مقاومت اول ۵۵۲🏁 هدف بلند مدتی ۹۹۵👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0