بورس۳۶۵
1399/08/18
00:06
سود بانکی کاهش می‌یابد؟ ▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند ▫️طبق این شنیده نرخ سود بین ...
سود بانکی کاهش می‌یابد؟

▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند
▫️طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲٪ تا ۱۸٪ کاهش می‌یابد
🔸با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی است

انتهای خبر

0
0