آواتحلیل
1399/10/04
15:42
#بررسی_گزارش_کدال #پسهند ✅ این شرکت در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۱۶۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد نشان...

#بررسی_گزارش_کدال #پسهند✅ این شرکت در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۱۶۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد نشان می دهد.✅ فروش شرکت در پاییز ۹۹ حدود ۶۰.۹ میلیارد تومان بوده که بهترین عملکرد فصلی شرکت محسوب می شود. این عدد در فصل بهار ۳۷ میلیارد تومان و در فصل تابستان ۵۹.۵ میلیارد تومان بوده است.✅ این شرکت در آذر ماه حدود ۲۵۹ تن تسمه نقاله فروخته که ۸ درصد افت نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.✅ نرخ فروش این محصول با ۳ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به کیلویی ۷۰ هزار و ۳۲۵ تومان رسیده است.✅ نهایتا این شرکت در این ماه حدود ۱۹.۵ میلیارد تومان فروش داشته که تقریبا در سطح فروش ماه گذشته است.قیمت سهم ۴،۷۵۱ تومان است و در ماه گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0