بورس۲۴
1401/01/14
10:29
«خبازرس» در یک مناقصه حضور یافت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود در مناقصه بازرسی فنی تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی مارون حضور یافته است.

«خبازرس» در یک مناقصه حضور یافت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود در مناقصه بازرسی فنی تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی مارون حضور یافته است.

خبازر
انتهای خبر

0
0