مجید سلطانی
1399/11/15
09:03
با توجه به چند روز افت، امروز احتمالا بازار متعادل و رو به بالا خواهد بود.

با توجه به چند روز افت، امروز احتمالا بازار متعادل و رو به بالا خواهد بود.


انتهای خبر

0
0