مبین تحلیل
1399/10/06
08:10
📌#ماهانه 🔸#فباهنر مس شهید باهنر در یک ماهه آذر 248 میلیارد فروش داشته که 96 درصد آن داخلی بوده است. تناژ کل کار انجام شده 2674 تن است که چون از مح...

📌#ماهانه🔸#فباهنر


مس شهید باهنر در یک ماهه آذر ۲۴۸ میلیارد فروش داشته که ۹۶ درصد آن داخلی بوده است. تناژ کل کار انجام شده ۲۶۷۴ تن است که چون از محل تولید خود شرکت و به علاوه محصولات کارمزدی است، حاشیه سود جداگانه به آنها تعلق می‌گیرد.


➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0