پایگاه خبری انتخاب
1400/05/28
18:25
سعد الحریری در مخالفت با طرح واردات سوخت از ایران: 🔹کشتی‌های ایرانی خطرات و تحریم‌های بیشتر به همراه دارند 🔹تلقی کردن این کشتی‌ها به مثابه خاک لب...

سعد الحریری در مخالفت با طرح واردات سوخت از ایران:


🔹کشتی‌های ایرانی خطرات و تحریم‌های بیشتر به همراه دارند🔹تلقی کردن این کشتی‌ها به مثابه خاک لبنان «اوج تضییع حاکمیت ملی» استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲epG


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0