کانال کدال
1400/05/24
08:53
📊 نماد : فاذر 📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره 🏭 شرکت: صنايع آذرآب 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #فاذر #هیئت_...

📊 نماد : فاذر📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره🏭 شرکت: صنایع آذرآب
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فاذر #هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0