بولتن اقتصادی
1400/04/13
08:26
بازگشایی مدارس از مهرماه، در صورت حصول ایمنی جمعی وزیر آموزش و پرورش: تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با #کرونا هستیم هرچند که علاقه ما آموزش حضوری ...

بازگشایی مدارس از مهرماه، در صورت حصول ایمنی جمعیوزیر آموزش و پرورش: تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با #کرونا هستیم هرچند که علاقه ما آموزش حضوری ولو یک روز در هفته است.

انتهای خبر

0
0