سهم گلچین
1400/09/10
11:37
11:30 #خروج حدود 288 میلیارد تومانی #پول_حقیقی تا این لحظه

۱۱:۳۰ #خروج حدود ۲۸۸ میلیارد تومانی #پول_حقیقی تا این لحظه


انتهای خبر

0
0