بتاسهم
1401/02/31
20:46
#خمهر با سرمایه قدیم به سود 96 ریالی رسیده است در 9ماهه سود خالص 574 میلیارد ریال بوده است و در 12ماهه به عدد 457 میلیارد ریالی کاهش یافته

#خمهر با سرمایه قدیم به سود ۹۶ ریالی رسیده است در ۹ماهه سود خالص ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است و در ۱۲ماهه به عدد ۴۵۷ میلیارد ریالی کاهش یافته


انتهای خبر

0
0