کدال۳۶۰
1399/09/04
08:55
#سفانو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت سیمان فارس نو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 250,454 میلیون ریال ...

#سفانو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت سیمان فارس نو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲۵۰,۴۵۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ افزایش داشته است.▪️«سفانو» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۰۴۳,۳۵۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۰۸:۵۵:۰۵ (۶۹۶۷۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0