تارگت بورس
1399/11/14
20:34
📊#شاخص_کل_بروزرسانی 🔷حمایت ها محدوده 1170 و 1120 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 13 بهمن ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#شاخص_کل_بروزرسانی🔷حمایت ها محدوده ۱۱۷۰ و ۱۱۲۰
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۱۳ بهمن ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0