کدال۳۶۰
1399/11/06
15:45
#غگلپا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 687,13...

#غگلپا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۶۸۷,۱۳۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۶٪ افزایش داشته است.▪️«غگلپا» با سرمایه ثبت شده ۱۶۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۰۱۸,۱۷۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۵:۴۵:۲۵ (۷۱۶۶۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0