سهام بنیادی
1399/08/30
21:55
#ثفارس #آپدیت ۹۹/۸/۳۰ 📈 مقاومت مهم ۶۶۷ 🏴‍☠ حد ضرر فعلی ۶۵۰ 📉 حمایت اصلی ۴۹۵ 🔰 در صورت ناتوانی در شکست مقاومت، احتمال ادامه اصلاح بسیار بالاست ...

#ثفارس #آپدیت ۹۹/۸/۳۰📈 مقاومت مهم ۶۶۷🏴☠ حد ضرر فعلی ۶۵۰📉 حمایت اصلی ۴۹۵🔰 در صورت ناتوانی در شکست مقاومت، احتمال ادامه اصلاح بسیار بالاست👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0