سهم گلچین
1400/01/08
08:47
#دبالک اطلاعیه 1400/01/07 *توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: 590 ریال درصد تقسیم سود: 88 ...

#دبالک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


*تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۹۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۸ درصدانتهای خبر

0
0