همفکران
1401/02/11
11:39
📌در پایان مجمع سیمرغ به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود نقدی تقسیم شد. Hamfekran.com @Agahmoshaver

📌در پایان مجمع سیمرغ به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.Hamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0