بتاسهم
1399/08/28
23:01
#خبهمن امشب پرکار است بازرگاني عصر بهمن دیگر زیر مجموعه این شرکت با فروش سرمایه گذاری ها در 6 ماهه 684 میلیارد ریال سود خالص داشته است

#خبهمن امشب پرکار است بازرگانی عصر بهمن دیگر زیر مجموعه این شرکت با فروش سرمایه گذاری ها در ۶ ماهه ۶۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0