بورس۲۴
1401/01/06
15:44
تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت آتیه داده پرداز مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه 200درصدی «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت آتیه داده پرداز مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش به تصویب رساند.


1
انتهای خبر

0
0