کارگزاری آبان
1401/06/02
08:43
با دستور وزارت صمت باید روانکارها مازاد تولید روغن پایه را صرفا در بورس کالا عرضه کنند

با دستور وزارت صمت باید روانکارها مازاد تولید روغن پایه را صرفا در بورس کالا عرضه کنند
انتهای خبر

0
0