سهم گلچین
1399/08/18
00:02
بورس در هر شرایطی بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه: ▫️ بازار سرمایه، بازاری تاثیر پذیر از متغیرهای بیرونی اس...

بورس در هر شرایطی بهترین گزینه برای سرمایه گذاری استعلیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه:▫️ بازار سرمایه، بازاری تاثیر پذیر از متغیرهای بیرونی است، بنابراین با در نظر گرفتن پیروزی ترامپ شاهد افزایش یا عدم افت نرخ ارز بودیم. پیشینه تاریخی نشان داده که رشد نرخ ارز، قیمت همه دارایی ها از جمله سهام را افزایش می دهد و بنابرین این موضوع تاثیر مثبتی در بازار سرمایه داشت. از طرف دیگر و در شرایط فعلی با چرخش سیاست خارجی ایالات متحده به واسطه انتخاب بایدن، تنش های سیاسی کاهش خواهد داشت و فروش شرکت ها و نقل و انتقال مالی تسهیل می شود و این موضوع رشد بازار سرمایه را به همراه دارد.

انتهای خبر

0
0