کارگزاری آبان
1399/08/18
09:12
📈فلزات اساسی امروز معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند.#فولاد٬ #فملي٬ #ذوب٬ #فخوز٬ #فاسمين٬ #كاوه٬ #ارفع٬ #فجر و #فباهنر از جمله نمادهای منفی گروه ان...

📈فلزات اساسی امروز معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند.#فولاد٬ #فملی٬ #ذوب٬ #فخوز٬ #فاسمین٬ #کاوه٬ #ارفع٬ #فجر و #فباهنر از جمله نمادهای منفی گروه اند.#فپنتا متعادل و با گرایشی مثبت معاملات خود را آغاز کرد.


انتهای خبر

0
0