کدال۳۶۰
1400/12/25
15:50
#آ_س_پ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری پروژه های خود درآمد...

#آ_س_پ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ آ س پ با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۶,۶۴۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد داشته است
۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۵:۵۰:۰۴ (۸۶۳۸۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0